1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

Formand
Æblevænget 14
8722 Hedensted
 

Næstformand, Kasserer
Jacobsmindevej 5
8722 Hedensted
 

Kirkeværge(Store Dalby Kirke)
Dalbyvej 68
St Dalby
8722 Hedensted
 

Kirkeværge(Hedensted Kirke)
 

Kontaktperson
Præstegårdsvej 40
8722 Hedensted
 

Menigt medlem
Smedetoften 24
8722 Hedensted
 

Menigt medlem
Rørkærvej 2
8722 Hedensted
 

Menigt medlem
Ringvænget 31
8722 Hedensted
 

Menigt medlem
Vesterbrogade 9 1
8722 Hedensted
 

Menigt medlem
Nørrebrogade 11
8722 Hedensted
 

Menigt medlem
Tranebovej 49
8723 Løsning
 

Menigt medlem
Olinesmindevej 53
8722 Hedensted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lysagervænget 48
8722 Hedensted
 
 75892808
Fridag mandag

Sognepræst
Skanderborgvej 31
Tingstedholm
8751 Gedved
 
Tlf. 2143 9946 Fridag mandag

Sognepræst
Kirkegade 15
8722 Hedensted

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17753010
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk