1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stokkemarke Sogns Menighedsråd

Formand
Sursvej 2
4952 Stokkemarke
 
 23377191

Næstformand, Sekretær, Kontaktperson
Tjennemarkevej 31
4952 Stokkemarke

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Keldernæsvej 33
4952 Stokkemarke

Kasserer, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Vestre Landevej 292
4952 Stokkemarke

Medlem af valgbestyrelsen
Tjennemarkevej 34
4952 Stokkemarke

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tjennemarkevej 6
4952 Stokkemarke
 
 54711076
Træffes alle dage bortset fra fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stokkemarke Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17232428
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk