1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stoholm Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Gamskærvej 9
Feldingbjerg
7840 Højslev

Næstformand
Tastumvej 16
Troelstrup
7850 Stoholm Jylland

Kirkeværge
Nr. Søbyvej 16
Thorsø
7850 Stoholm Jylland

Menigt medlem
Anemonevej 20A
7850 Stoholm Jylland

Kontaktperson
Nygade 9
7850 Stoholm Jylland

Menigt medlem
Svanevej 61
Hjarbæk
8831 Løgstrup

Kasserer
Johan Bittmanns Vej 17
7850 Stoholm Jylland

Sognepræst (kirkebogsfører)
Irisvej 16
7850 Stoholm Jyll
 
 29336292

Sognepræst
Præstebakken 9
Sparkær
8800 Viborg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stoholm Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18496615
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk