1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lumby-Stige Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lumby-Tårup-Vej 59
Lumby-Torp
5270 Odense N
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Haugevænget 11
Stige
5270 Odense N
 

Kirkeværge
H.C. Lumbyes Vej 29
Lumby
5270 Odense N
 

Kasserer
Løkkegravene 121
Lumby
5270 Odense N
 

Sekretær
Strandholtvænget 1
5270 Odense N
 

Kontaktperson
Rørmosevej 39
Østerballe
5450 Otterup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Sønderskovvænget 44
Søhus
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Slettensvej 98
Søhus
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Bodil Neergård Vgt. 25
Søhus
5270 Odense N
 

Menigt medlem
H.C. Lumbyes Vej 208
Lumby
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Lodsvej 45
Stige
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Høstlyngen 8
Stige
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Stigehaven 15
Stige
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Valnøddevej 51
Stige
5270 Odense N
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
H.C. Lumbyes Vej 40 A
Lumby
5270 Odense N
 
 65955042
Fridag: mandag

Sognepræst
Strandvejen 98A
Otterup
5450 Otterup
 
 23 29 63 49
Fridag: mandag

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lumby-Stige Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34752451
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk