1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stenstrup-Lunde Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Højes Ris 14
5771 Stenstrup
 

Næstformand, Kasserer
Assensvej 131
5771 Stenstrup
 

Kirkeværge
Morten Peders Vej 41
5771 Stenstrup
 

Kirkeværge
Assensvej 160
5771 Stenstrup
 

Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Højevej 17
Høje
5771 Stenstrup
 

Menigt medlem
Teglbakken 21B
5771 Stenstrup
 

Formand for valgbestyrelsen
Humlevænget 6
5771 Stenstrup
 

Menigt medlem
Assensvej 173
5771 Stenstrup
 

Menigt medlem
Lærkevej 6
5771 Stenstrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hundstrupvej 1
5771 Stenstrup
 
 62261240
Fredag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stenstrup-Lunde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64285815
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk