1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stenderup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Refshøjvej 7
Krogager Mk
7200 Grindsted
 

Næstformand, Kontaktperson
Kølskevadvej 16
Stenderup Mk
7200 Grindsted
 

Kirkeværge
Tingvejen 337
Krogager Mk
7200 Grindsted
 

Kasserer
Storegade 29
Stend-Krogag
7200 Grindsted
 

Medlem af valgbestyrelsen
Stenderupvej 9
Stenderup Mk
7200 Grindsted
 

Provst
Kirkegade 5
7200 Grindsted
 
 51547488

Overenskomstansat sognepræst, Sekretær, Født medlem
Kroagergårdsvej 27
Stenderup
7200 Grindsted
 
 30 31 88 50

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stenderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36019212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk