1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Stenderup Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Ansager Landevej 30
Krogager Mk
7200 Grindsted
Tina Bjerre Juul Thomsen

Næstformand
Lundgårdvej 4
Stenderup Mk
7200 Grindsted
 
 26 83 39 98
Henrik Lind Jensen

Kirkeværge
Krogagergårdvej 33
Krogager Mk
7200 Grindsted
 
 22 87 93 61
Inga Lind Laursen

Kontaktperson
Nørrevej 35
Stend-Krogag
7200 Grindsted
 
 23 71 00 26
Inger Margrete Andersen

Kasserer
Egebjerg Landevej 19
Krogager Mk
7200 Grindsted
 
 42 27 13 12
Conny Margrethe Larsen

Provst
Kirkegade 5
7200 Grindsted
 
 75320181

Overenskomstansat sognepræst
Krogagergårdsvej 27
Stenderup
7200 Grindsted
 
 30 31 88 50
Hanne Kobbelgaard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stenderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36019212

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk