1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Om kirken

Kirkens tilblivelse

Stenderup kirke blev indviet marts 1909. Det blev ung arkitekt, Harald Lønborg Jensen, der i løbet af sommeren 1907 fik tegnet skitserne til kirken. Det var Lønborg Jensens første opgave som kirkearkitekt, men det skulle vise sig, at han blev en efterspurgt kirkearkitekt derefter.

Grundstenen blev lagt i juni 1908 og byggeriet tog fart under ledelse af brødrene Kjær fra Henne.

 

Den kongelige bygningsinspektør udtalte ved gennemgang af tegningerne; "Kirkebygningen ser i al sin tarvelighed tiltalende ud" - en udtalelse, som nok faldt i Lønborgs smag, da han hyldede princippet med skønheden ved det enkle.

I jubilæumsskriftet fra 100 års jubilæet kan der læses meget mere om kirkens historie fortalt af nu afdøde skoleinspektør og kirkesanger, Henry Lauridsen. Jubilæumsskriftet kan fås ved henvendelse til menighedsådet.

 

Døbefonten

Lys ved Alle Helgens gudstjeneste