Menighedsråd

Tim-Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tim-Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8759@SOGN.DK
CVR: 15698918

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Mælkevejen 6
Vedersø
6990 Ulfborg
Næstformand, Bygningskyndig
Hvashøj 21
6950 Ringkøbing
Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Tarpvej 13
Vedersø
6990 Ulfborg
Kirkeværge
Nyvej 20
Vedersø
6990 Ulfborg
Kirkeværge
Skelmosevej 61
Stadil
6980 Tim
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Skelmosevej 61
Stadil
6980 Tim
Menigt medlem
Grønnevej 10
6980 Tim
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Tim Kirkevej 4
6980 Tim
Menigt medlem
Hovedgaden 4
6980 Tim
Sognepræst (kirkebogsfører)
Høbrovej 3
6980 Tim
Tlf: 21260292

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.