1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Sottrup Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Lindevej 13
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
 

Næstformand
Vester Snogbæk 31
6400 Sønderborg
 

Kirkeværge
Højlund 62
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
 

Kasserer
Højlund 120
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
 

Kontaktperson
Lindevej 5
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Skolevej 22
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sundgade 60A 2 th
6400 Sønderborg
 
 74467470
Onsdag kl. 10.00 - kl. 14.00, i sognehuset. Ellers på tlf. 2057 5110. Der tages forbehold for, at der kan være begravelser i tidsrummet.
Vibeke Fosgerau

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sottrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 97508968

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk