1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sorterup-Ottestrup-Kindertofte Sognes Menighedsråd

Formand
Rosenhaven 11
4200 Slagelse
 

Næstformand
Firhuse 3
Vedbysønder
4200 Slagelse
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Sorterup Kirkevej 19
Sorterup
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Fuglebakken 14
4180 Sorø
 
 58544038

Kirkeværge(Kindertofte Kirke)
Rydemarksvej 2
4200 Slagelse
 

Kirkeværge(Sorterup Kirke)
Ollerupvej 3
Ollerup
4200 Slagelse
 

Kirkeværge(Ottestrup Kirke)
Dævidsrødvej 1B
Dævidsrød
4200 Slagelse
 

Kasserer
Borgergade 18
4241 Vemmelev
 

Menigt medlem
Ollerupvej 1
Ollerup
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Ollerupvej 5
Ollerup
4200 Slagelse
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sorterup-Ottestrup-Kindertofte Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37851663
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk