1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sorø Sogns Menighedsråd

Formand
Dr. Kaarsbergsvej 23
4180 Sorø

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Wilstersvej 6
4180 Sorø

Kasserer
Møllevænget 2
4180 Sorø
 
 20904153

Menigt medlem
Pedersborgvænge 49
4180 Sorø

Medlem af valgbestyrelsen
Heisesvej 1
4180 Sorø

Medlem af valgbestyrelsen
Priorgade 15A 1 th
4180 Sorø

Menigt medlem
Næstvedvej 25
4180 Sorø

Menigt medlem
Enighedsvej 13
4180 Sorø

Menigt medlem
Trautnersvej 2
4180 Sorø

Sekretær - ikke medlem
Kokkegården 1
4242 Boeslunde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Munkevænget 22
4180 Sorø
 
 51359010
Efter aftale.

Sognepræst
Elmevej 6
4180 Sorø
 
Tlf. 40113020. Træffes efter aftale.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sorø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60177619
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk