1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sorgenfri Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Garnisonsvej 31 2 tv
3520 Farum
 

Næstformand
Åbrinken 207
2830 Virum
 

Kirkeværge
Snebærvænget 31
2830 Virum
 

Kasserer
Grønnevej 90 st tv
2830 Virum
 

Kontaktperson
Sorgenfrivænget 57
2830 Virum
 

Bygningssagkyndig
Kulsviervej 92A
2800 Kongens Lyngby
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hummeltoftevej 24
2830 Virum
 

Menigt medlem
Sorgenfrivænget 41
2830 Virum
 

Medlem af valgbestyrelsen
Trørødvej 71 st
Trørød
2950 Vedbæk
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hummeltoften 3A
2830 Virum
 
 21740044

Overenskomstansat sognepræst
 
 52696926

Overenskomstansat sognepræst
 
 23375011

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sorgenfri Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25915828
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk