1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Solvang Sogns Menighedsråd

Formand
Maltagade 17 2 th
2300 København S
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Amagerfælledvej 28 1 th
2300 København S
 

Kirkeværge
Dalføret 16 st th
2300 København S
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Brydes Allé 92 4 mf
2300 København S
 

Kontaktperson
Trægården 6 2 th
2300 København S
 

Bygningssagkyndig
Hovmålvej 91
2300 København S
 

Medlem af valgbestyrelsen
Søster Borghilds veg 13
N-2312 OTTESTAD Norge
 

Menigt medlem
Rodosvej 23
2300 København S
 

Menigt medlem
Safirgangen 97
Hf. Sundbyvester
2300 København S
 

Menigt medlem
Rodosvej 19
2300 København S
 

Menigt medlem
Amager Landevej 14
2770 Kastrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fælledfold 3
2300 København S
 
 23 40 81 97
Træffes efter aftale

Sognepræst
Solskiftevej 8
2300 København S
 
 23 40 81 33

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Solvang Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 56799613
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk