1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Solrød Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Skibsager 65
Karlstrup
2680 Solrød Strand
Arne Egun Nielsen

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Solrød Byvej 23
Solrød
2680 Solrød Strand
 

Kasserer
Solrød Byvej 19
Solrød
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Solbærhaven 10
2680 Solrød Strand
 

Medlem af valgbestyrelsen
Litorinaparken 106
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Nordmarksvej 19
Solrød
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Drosselvej 4
2680 Solrød Strand

Menigt medlem
Søvej 14
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Spurvevej 2
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Birkevej 7
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Karlstrupvej 57
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Birkevej 6
2680 Solrød Strand
 

Kirkeværge - ikke medlem
Hyldevej 18
Solrød
2680 Solrød Strand
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Den Lille Gade 10 B
Solrød
2680 Solrød Strand
 
 81400706
Carstens telefonnummer er 81408385

Sognepræst
Sandbakken 12
2680 Solrød Strand
 
 51151364
Træffes efter aftale

Overenskomstansat sognepræst
 
 44127041

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Solrød Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68543916
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk