1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Solbjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Nørrebyen 20
Solbjerg
7950 Erslev
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Kr Koldsvej 35
Vester Jølby
7950 Erslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Formand for valgbestyrelsen, Født medlem
Efterskolevej 3
Galtrup
7950 Erslev
 

Kirkeværge
Kirkebyen 21
Solbjerg
7950 Erslev
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vilsundvej 9
Solbjerg
7950 Erslev
 

Kontaktperson
Th. Knudsens Vej 13
Øster Jølby
7950 Erslev
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Solbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19694119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk