1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sørup Sogns Menighedsråd

Menigt medlem
Enggårdsvej 4
Sørup
9530 Støvring
 

Først valgte, Menigt medlem
Lyngmosen 2
Sørup
9530 Støvring
 

Menigt medlem
Bymarken 3
Sørup
9530 Støvring
 

Menigt medlem
Nibevej 119
Sørup
9530 Støvring
 

Menigt medlem
Hjedsbækvej 19
Juelstrup
9530 Støvring
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nysumvej 6
Rold
9510 Arden
 
 98525311

Sognepræst
Mosbæksalle 20
9530 Støvring
 
 24471814
Fridag: Fredage

Sognepræst, Overenskomstansat sognepræst
 

Overenskomstansat sognepræst
Banegårdspladsen 19 1
8850 Bjerringbro
 
 60613972

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sørup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39974428
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk