1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd

Formand
Præstemarken 18
Sønderup
9541 Suldrup
 

Næstformand, Kirkeværge(Sønderup Kirke)
Høgholtvej 22
Sønderup
9541 Suldrup
 

Kirkeværge(Suldrup Kirke)
Birkevej 7
9541 Suldrup
 

Kasserer
Sportsvænget 17
9541 Suldrup
 

Kontaktperson, Menigt medlem
Sportsvænget 26
9541 Suldrup
 

Menigt medlem
Astrupvej 28
Munkholm
9541 Suldrup
 

Menigt medlem
Vikingevej 17
9541 Suldrup
 

Formand for valgbestyrelsen
Præstemarken 18
Sønderup
9541 Suldrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hjedsbækvej 478
Sønderup
9541 Suldrup
 
 98653037
Helge Maagaard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22524119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk