1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønder Onsild-Nørre Onsild Sognes Menighedsråd

Formand
Rævebakken 9
Nr Onsild
9500 Hobro
 

Næstformand, Kontaktperson
Søagervej 8
Sdr Onsild
9500 Hobro
 

Kirkeværge(Sønder Onsild Kirke)
Søkærvej 8
S Onsild Kb
9500 Hobro
 

Kasserer
Rolighedsvej 5
Sønder Onsild Stationsby
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Rævebakken 8
Nr Onsild
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Sønder Ulstrupvej 24
Sdr Onsild
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Kærhave 3
Sønder Onsild Stationsby
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Nr Onsildvej 40
Nr Onsild
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Nr Onsildvej 46
Nr Onsild
9500 Hobro
 

Formand for valgbestyrelsen
Engsvang 4
Sønder Onsild Stationsby
9500 Hobro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Glenstrup Søvej 51
Glenstrup
8990 Fårup
 
 86452273

Overenskomstansat sognepræst
Viborg Landevej 11
9500 Hobro

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Onsild-Nørre Onsild Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38855913
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk