1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønder Nærå Sogns Menighedsråd

Formand
Blæsbjerggyden 6
Sdr Nærå
5792 Årslev

Næstformand, Kasserer
Hestehavevej 33
Ore
5792 Årslev
Troels Peder Sundstrup

Kontaktperson
Faunavænget 11
Sønder Nærå
5792 Årslev

Menigt medlem
Mosevænget 4
Sønder Nærå
5792 Årslev
 

Menigt medlem
Faunavænget 11
Sønder Nærå
5792 Årslev

Menigt medlem
Møllehøjvænget 33
Sønder Nærå
5792 Årslev
 
 4234 0731

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Åvej 21
Sønder Nærå
5792 Årslev

Kirkeværge - ikke medlem(Sankt Mikaels Kirke)
Enggårdsvej 65
Sdr Nærå
5792 Årslev

Menigt medlem
Vinkelvej 2
Sdr Nærå
5792 Årslev
 

Provst (kirkebogsfører)
Kirkevej 20
Sønder Nærå
5792 Årslev
 
 65991164

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Nærå Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11389015
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk