1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønder Kirkeby Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Grønsundsvej 165
Sdr Kirkeby
4800 Nykøbing F

Næstformand
Grønsundsvej 183
Sdr Kirkeby
4800 Nykøbing F
 

Kirkeværge, Sekretær
Grønsundsvej 250
Sdr. Kirkeby
4800 Nykøbing F

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Grønsundsvej 167
Sdr. Kirkeby
4800 Nykøbing F
 

Kontaktperson, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Egebjergvej 2
Egebjerg
4800 Nykøbing F
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nr. Ørslev Bygade 12
Nr Ørslev
4800 Nykøbing F
 
 54868042
Træffes ikke fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Kirkeby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 27117775
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk