1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønder Jernløse Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Strædet 3
Sdr. Jernløse
4420 Regstrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Borupvej 16
4300 Holbæk
 
 24455402

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sdr Jernløsevej 10
Sdr. Jernløse
4420 Regstrup

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Sdr Jernløsevej 43A
Sdr. Jernløse
4420 Regstrup
 

Sekretær, Bygningssagkyndig
Kirkebakken 4
Sdr. Jernløse
4420 Regstrup
 

Menigt medlem
Ådalen 21
Sdr. Jernløse
4420 Regstrup
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Jernløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68925614
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk