Menighedsråd

Sønder Jernløse Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Jernløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7280@SOGN.DK
CVR-nummer: 68925614

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Strædet 3
Sdr. Jernløse
4420 Regstrup
Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Borupvej 16
4300 Holbæk
Tlf: 24455402
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sdr Jernløsevej 10
Sdr. Jernløse
4420 Regstrup
Tlf: 22515677
Kontaktperson
Sdr Jernløsevej 18
Sdr. Jernløse
4420 Regstrup
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Sdr Jernløsevej 43A
Sdr. Jernløse
4420 Regstrup
Sekretær, Bygningssagkyndig
Kirkebakken 4
Sdr. Jernløse
4420 Regstrup

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.