1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønder Hygum Sogns Menighedsråd

Formand
Ribevej 99
Harreby
6630 Rødding

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Ribevej 12
Sdr Hygum
6630 Rødding
 
 20448853

Kirkeværge
Sønderholmvej 7
Sdr Hygum
6630 Rødding
 
 40733761

Kasserer, Sekretær
Vestre Kirkevej 6
Sdr Hygum
6630 Rødding

Kontaktperson
Knorborgvej 7
Sdr Hygum
6630 Rødding

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lintrupvej 19
6660 Lintrup
 
 74855117

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Hygum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 26472512
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk