1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønderholm-Frejlev Sognes Menighedsråd

Formand
Rossinisvej 5
9200 Aalborg SV
 

Næstformand
Nyrupvej 34
9240 Nibe
 

Menigt medlem
Fyrkildevej 68 st tv
9220 Aalborg Øst
 

Kirkeværge(Frejlev Kirke)
Leharparken 80
9200 Aalborg SV
 

Kirkeværge(Sønderholm Kirke)
Højvangen 7A
9240 Nibe

Kasserer
Lannerparken 37
9200 Aalborg SV
 

Kontaktperson
Leharparken 82
9200 Aalborg SV
 

Menigt medlem
Nibevej 550
Sønderholm
9240 Nibe
 

Menigt medlem
Morten Vinges Vej 64
9240 Nibe
 

Menigt medlem
Leharparken 51
9200 Aalborg SV
 

Menigt medlem
Kolloparken 16
9200 Aalborg SV
 

Menigt medlem
Hasselvej 3
9240 Nibe
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Kalmanparken 104
9200 Aalborg SV
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nibevej 511 A
Sønderholm
9240 Nibe
 
 98341307
Tlf: 23 62 18 78Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke mandag.

Overenskomstansat sognepræst
Staunvej 6
Staun
9240 Nibe
 
 41675577

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønderholm-Frejlev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23887517
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk