1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Sønder og Nørre Bork Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Tarmvej 173
Sdr Bork
6893 Hemmet

Næstformand
Tarmvej 166
Nr Bork
6893 Hemmet
 

Menigt medlem
Mærskvej 4
Bork Mærsk
6830 Nørre-Nebel

Kirkeværge(Sønder Bork Kirke)
Anerbjergevej 4A
Sdr Bork
6893 Hemmet
 

Kontaktperson
Sønderbyvej 10
Nr Bork
6893 Hemmet
 

Formand for valgbestyrelsen
Magårdevej 2
Nr Bork
6893 Hemmet
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Anerbjergevej 33
Sdr Bork
6893 Hemmet
 
 75280067

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder og Nørre Bork Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38068466
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk