1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Karleby-Horreby-Sønder Alslev Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Sdr. Alslev Strandv 8
Sdr Alslev
4800 Nykøbing F
 

Næstformand, Kasserer
Nykøbingvej 178
Horreby
4800 Nykøbing F
 

Kirkeværge(Sønder Alslev Kirke)
Dyrløvsvej 3
Sdr Alslev
4800 Nykøbing F
 

Kontaktperson
Fynsvej 9 st tv
4800 Nykøbing F
 

Menigt medlem
Tunderupgade 12
Tunderup
4800 Nykøbing F
 

Menigt medlem
Sibirien 2
Horreby
4800 Nykøbing F
 

Menigt medlem
Egetvej 60
Karleby
4800 Nykøbing F
 

Menigt medlem
Tunderup Strandvej 3
Karleby
4800 Nykøbing F
 

Kirkeværge - ikke medlem(Karleby Kirke), Kirkeværge - ikke medlem
Donnemosevej 4
Karleby
4800 Nykøbing F
 

Kirkeværge - ikke medlem(Horreby Kirke)
Nykøbingvej 171
Horreby
4800 Nykøbing F
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tunderup Strandvej 1
Karleby
4800 Nykøbing F
 
 54447318
Telefontid mandag til torsdag 12-13. Men kan ofte også træffes på andre tidspunkter. Fredag fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Karleby-Horreby-Sønder Alslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34995508
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk