1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Menighedsrådsvalg 2020 i Søby Sogn, Favrskov Provsti

Ny konstituering af Søby Menighedsråd d. 10. november 2020 samt vision og formål

Vision og formål 2018:

 

I Røgen, Sporup og Søby Sogne vil vi sammen bygge bro mellem det klassiske kristne budskab og det moderne menneske. Derved styrkes kirken samt det sociale og folkelige fællesskab.

 

Ny konstituering af Søby Menighedsråd d. 10 november 2020 tiltrædende pr. 29. november 2020:

Formand: Niels Bach-Valeur

Næstformand & kasserer: Jane Leisgaard Jensen

Kirkeværge & kontaktperson: Mette Møller Sørensen

Sekretær: Thomas Blaabjerg

Menigt medlem: Gitte Bønløkke Withen

Præst: Mette Mommsen

Stedfortrædere:

Nr. 1: Claus Markvard Hall

Nr. 2: Birgit Bach-Valeur

Regnskabsfører: Lene Elbæk Bay

Byggesagkyndig: Tømrer Simon Pedersen

Nyt menighedsråd valgt d. 15. september 2020 for de næste 2 år, 2020-2022, tiltrædende fra 1. søndag i advent d. 29. november 2020

De valgte medlemmer til menighedsrådet er:

Nr. 1 Jane Leisgaard Jensen

Nr. 2 Niels Bach-Valeur

Nr. 3 Mette Møller Sørensen

Nr. 4 Thomas Blaabjerg

Nr. 5 Gitte Withen

 

Valgt som stedfortrædere er:

Nr. 1 Claus Markvard Hall

Nr. 2 Birgit Bach-Valeur

 

Præsten er født medlem af menighedsrådet.

Søby Sogns præst er Mette Mommsen

 

 

 

Vedr. mulighed for at udløse afstemningsvalg med kandidatliste 2

Kandidatliste 2, som skal udarbejdes på en af Kirkeministeriets godkendt blanket, kan afleveres til formand for valgbestyrelsen i Søby Menighedsråd

fra d. 16. september til d. 13. oktober 2020:

Bente Thorup

Søbygårdsvej 11

8450 Hammel

 

27. oktober 2020:

 

Afstemning om nyt menighedsråd er aflyst

 

Der er kun indleveret én gyldig kandidatliste til menighedsrådsvalget i Søby Sogn. Derfor aflyses afstemningen. Det nye råds medlemmer bekendtgøres, når rådet har konstitueret sig.

Valgforsamling til Søby Menighedsråd, Favrskov Provsti, afholdes tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19:00 i Svenstrup Forsamlingshus, Viborgvej 243, Svenstrup, 8450 Hammel

Orienteringsmøde i Søby Sogn, Favrskov Provsti tirsdag d. 18. august 2020, kl. 19:00 i Søby Kirke, Søby Kirkevej 10, Svenstrup, 8450 Hammel

Ny konstituering af Søby Menighedsråd d. 2. oktober 2018 samt vores vision og formål

Information om menighedsrådsvalget 2016

Vision og formål 2018:

I Røgen, Sporup og Søby sogne vil vi sammen bygge bro mellem det klassiske kristne budskab og det moderne menneske. Derved styrkes kirken samt det sociale og folkelige fællesskab.

 

 

2. oktober 2018:

Menighedsrådet i Søby Sogn har konstitueret sig, da formand Claus B. Poulsen har valgt af melde sig ud af Søby Menighedsråd pga. sygdom.

Formand: Bente Thorup

Næstformand, kasserer og sekretær: Dorthe M. Falkenberg

Kirkeværge: Mette M. Sørensen

Kontaktperson: Lene V. Bjerregaard

Menigt medlem: Lene E. Bay

Regnskabsfører: Lene E. Bay

Tak for indsatsen gennem mere end 25 år til Claus B. Poulsen.

Information om menighedsrådsvalget 2016

Vision og formål 2018:

I Røgen, Sporup og Søby sogne vil vi sammen bygge bro mellem det klassiske kristne budskab og det moderne menneske. Derved styrkes kirken samt det sociale og folkelige fællesskab.

 

8. november 2016:

Til menighedsrådet i Søby Sogn, er der valgt menighedsråd for de næste 4 år, 2016-2020:

Formand Claus B. Poulsen,

Mette M. Sørensen,

Lene V. Bjerregaard,

Dorthe M. Falkenberg og Bente Thorup

 

Tak for indsatsen til Georg Carlsen, som ønskede at udtræde at menighedsrådet.

 

 

11. oktober 2016:

Afstemning om nyt menighedsråd er aflyst

Der er kun indleveret én gyldig kandidatliste til menighedsrådsvalget i Søby Sogn. Derfor aflyses afstemningen. Det nye råds medlemmer bekendtgøres, når rådet har konstitueret sig.

 

 

Kandidatliste kan afleveres til formand for valgbestyrelsen i Søby Menighedsråd fra d. 20. til d. 27. september 2016:

Claus Baastrup Poulsen

Søbygårdsvej 129

8450 Hammel

 

Orienteringsmøde og opstillingsmøde til menighedsrådsvalg i Søby Sogn, Favrskov Provsti, foregår d. 6. september 2016 kl. 19:00 i Svenstrup Forsamlingshus.

Vel mødt!

Menighedsrådet valgt i 2016 i Søby Sogn

Orienterings-/Opstillingsmøde til Menighedsrådsvalg i Søby Sogn d. 6. sept. 2016 kl. 19:00 i Svenstrup Forsamlingshus

Menighedsrådet valgt i 2012 i Søby Sogn

Kontakt

Sognepræst Mette Mommsen
Toustrupvej 24
Røgen
8472
Sporup
Ring venligst for aftale eller indtal besked på telefonsvareren såfremt præsten er optaget. Mandag er præstens fridag.
Kontakt E-mail: MEMO@remove-this.KM.DK
Sognets officielle E-mail:soeby.sognfavrskov@remove-this.km.dk