1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider
Søby Sogn

Gudstjenester

12
Apr
Søby Kirke
Mette Mommsen
kl. 11:00

19
Apr
Søby Kirke
Mette Mommsen
kl. 10:30

17
Maj
Søby Kirke
Mette Mommsen
kl. 11:00

Arrangementer

12
Maj
Svenstrup Forsamlingshus
kl. 17:00

12
Maj
Svenstrup Forsamlingshus
kl. 19:00

Årets gang i Søby Sogn

27. marts 2020:

Webtv: Gudstjeneste 29. marts fra Røgen Kirke med vores sognepræst Mette Mommsen:

"Tavshed, lydighed og glæde.

Trods urolige tider, bekymringer og afsavn, så fyldes jeg i disse dage også af håb, taknemlighed og ydmyghed. Præcis som Maria, da hun fik beskeden om, at hun ventede et ganske særligt barn."

- Uddrag fra prædiken til Mariæ bebudelse. 29. marts.

Prædikant: Mette Mommsen

Klik og hør søndagens gudstjeneste:

youtu.be/eYkCrPHNcME

 

24. marts 2020:

Medarbejdere på kirkegården kan nu genoptage udendørs arbejde med disse restriktioner:

At opgaverne udføres udendørs,

at opgaverne løses uden nævneværdig menneskelig kontakt og at sundhedsmyndighedernes øvrige retningslinjer følges.

 

19. marts 2020:

Aflysning på grund af corona-virus:

Kære alle

Alle højmesser, gudstjenester, kirkelige aktiviteter herunder konfirmandundervisning i Røgen-Sporup-Søby Pastorat er aflyst de næste uger for at undgå smittespredning af corona-virus.

Ligeledes er konfirmationen udskudt til søndag d. 6. september kl. 10:30 i Søby Kirke.

 

Højmessen i Søby Kirke d. 29. marts og 12. april 2020 kl. 11:00 er derfor aflyst for at undgå corona-smitte-spredning.

 

Se følgende link:

www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/gudstjenesterne-aflyses-overalt-i-folkekirken

 

Begravelser og bisættelser vil de næste uger blive holdt, men under de forordninger som kirkeministeriet vejleder om.

I kan finde oplysninger på Folkekirken.dk.

Værn om hinanden og på glædeligt gensyn.

Venlig hilsen

Søby Menighedsråd og sognepræst Mette Mommsen

 

12. marts 2020:

Aflysninger på grund af Corona-virus:

Al konfirmand-undervisning er aflyst hos sognepræst Mette Mommsen de næste 2 uger ifølge statsminister Mette Frederiksens tale d. 11. marts 2020 om at undgå Corona-virusens smitte-spredning.

 

Begravelser og bisættelser vil de næste to uger blive holdt, men under de forordninger som kirkeministeriet vejleder om.

Se følgende link:

www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/gudstjenesterne-aflyses-overalt-i-folkekirken

 

5. maj 2020:

Søby Kirkes klokke ringer i 15 minutter kl. 8:00 og kl. 16:00, som kirkelig markering af 75 året for befrielsen af Danmark efter 2. Verdenskrig.

Der flages ligeså hele dagen i denne anledning for at Danmark blev frit d. 5 maj 1945

 

December 2019:

Søby Sogn ønsker alle en glædelig jul og godt nytår!

 

5. december 2019:

Koncert i Søby Kirke kl. 19:00 med

SMÅT & BRÆNDBART - "a-capella-sang-gruppe"

 

20. oktober 2019:

Børnefamilieforestilling med dukken Jack og Hans Jørn Østerby i Søby Kirke kl. 16:00. Herefter Guddes dejlige frikadeller med kartoffelsalat.

 

10. oktober 2019:

Foredrag med Kurt Leth i Svenstrup Forsamlingshus kl. 19:30.

 

5. september 2019:

Søby Kirke flager for de danske soldater samt alle de udsendte.

 

Juli 2019:

God sommer!

 

30. juni 2019:

Mogens Birk Sørensen havde sidste højmesse i vikariatet.

Sognepræst Mette Mommsen er nu tilbage efter endt studieorlov.

 

Juni 2019:

God pinse!

 

April 2019:

Søby Sogn ønsker årets konfirmander tillykke med konfirmationen!

 

På kirkegården har vi fået plantet et fint nyt staudebed samt indkøbt børnehaveredskaber.

 

16. april 2019:

Søby Kirke flager i anledning af Dronning Margrethes fødselsdag.

 

April 2019:

Søby Sogn ønsker alle en glædelig påske!

 

1. april 2019:

Studieorlov:

Vores præst Mette Mommsen har af biskoppen fået bevilliget tre måneders studieorlov. Hun skal dygtiggøre sig inden for sjælesorg. Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og er en del af Folkekirkens tilbud inden for social og åndeligt arbejde. Mette har gennem mange år tilbudt samtaler for folk i livskrise eller for mennesker i sorg efter tab. Noget af orloven vil foregå i Norge på Center for sjælesorg og i Løgumkloster på Præsternes Efteruddannelse. Hendes orlov varer fra 1. april – 1. juli. I denne periode varetages embedet af præst Mogens Birk Sørensen.

 

Marts 2019:

Vi har indkøbt nye skraldespande til kirkegården - én til grønt affald og én til resten.

 

Februar 2019:

Tak til strikkedamerne for den store indsats med strikketøjet - det luner!

 

Januar 2019:

Tak for bidragene ved indsamlingen i Søby Kirke Juleaften til Børnesagens Fællesråd

 

December 2018:

Søby Sogn ønsker alle en glædelig jul og godt nytår!

 

2. oktober 2018:

Søby Menighedsrådsformand Claus Baastrup Poulsen har efter mere end 25 år valgt at stoppe som formand på grund af sygdom. Vi vil gerne takke Claus for den ihærdige indsats gennem alle årene.

Ny formand er Bente Thorup, ny næstformand, kasserer og sekretær Dorthe Mejlgaard Falkenberg, kirkeværge Mette Møller Sørensen, kontaktperson Lene Vestergaard Bjerregaard, nyt menig medlem Lene Elbæk Bay.

 

9. september 2018 kl. 16:

Indvielse af Søby Kirkes nye klokke ved festlig gudstjeneste.

Alle er velkomne!

 

5. september 2018:

Søby Kirke flager for de danske soldater samt alle de udsendte.

 

1. juli 2018:

Pernille Pedersen er blevet ansat som gravermedhjælper ved kirkegårdene i Røgen, Sporup og Søby Kirker.

 

16. april 2018:

Søby Kirke flager i anledning af Dronning Margrethes fødselsdag.

 

April 2018:

Søby Sogn ønsker årets konfirmander tillykke med konfirmationen!

 

Marts 2018:

Søby Sogn ønsker alle en glædelig påske!

 

20. februar 2018:

Ved kgl. resolution af 15. februar 2018 har Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden bestemt, at der i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død overalt i Danmark skal ringes med alle kirkeklokker i forbindelse med bisættelsen i en halv time før højtideligheden begynder og i en halv time efter, at bisættelsen har fundet sted.

 

14. februar 2018:

Søby Kirke flager på halv i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død til bisættelsen d. 20. februar 2018.

 

December 2017:

Søby Sogn ønsker alle en glædelig jul og godt nytår!

 

10. december 2017:

25 års jubilæum: Claus Baastrup Poulsen, formand i Søby Menighedsråd, har jubilæum. Claus har været formand de sidste tyve år. Gennem årerne har Claus desuden været formand for præstegårdsudvalget samt skovudvalget og ydet en stor indsats for Præstegårdsskoven i Røgen, som rigtig mange har glæde af i det daglige. Stort til lykke til Claus med indsatsen.

Claus' jubilæum vil blive fejret efter højmessen d. 10 december 2017, hvor alle er velkomne!

Nov. 2017:

 

Graverne er i fuld gang med granpyntning af kirkegården.

 

Tirsdag d. 31. oktober 2017:

Søby Kirkeklokke vil ringe et kvarter kl. 16:00 for at markere Reformationsjubilæet.

Onsdag d. 27. september 2017:

I dag ringede vores nye aflastningsklokke for første gang med sit automatiske ringeanslæg.

 

19. september 2017:

Søby Kirke flager for ankomst af ny aflastningskirkeklokke til Søby Kirke, Søby Sogn og alle dens beboere!

 

5. september 2017:

Søby Kirke flager for de danske soldater samt alle de udsendte.

 

29. august 2017:

Kirkelige handlinger i Søby Kirke under

etablering af ny kirkeklokke

 

Da Søby Kirke har været så begunstiget at få tilsagn om en ny aflastningskirkeklokke med automatisk ringning, kan der i etableringsfasen fra d. 29. august 2017 godt udføres kirkelige handlinger dog uden ringning.

 

Juni 2017:

I ønskes alle en god pinse og god sommer!

 

Tillykke til organist Vibeke Busch med organist-eksamen!

 

Maj 2017:

Stor tak til Rasmus Levinsen og Lars Helbo, som gjorde det muligt at afholde "Svenstrup i gamle dage" d. 16. maj i Svenstrup Forsamlingshus.

 

Vores graver Ingelise Nielsen har d. 1. maj 2017 10 års jubilæum, hvor hun i 2007 blev ansat som graver ved Sporup Kirke. Tillykke med jubilæet!

 

April 2017:

Søby Sogn ønsker årets konfirmander tillykke med konfirmationen!

 

God påske til alle!

 

Ny gangbro over Søby Kirkes korbue.

 

Marts 2017:

Ny oplysningsstander opsat udenfor Søby Kirkegård.

 

Februar 2017:

Når et barn er blevet døbt og det lille hoved skal tørres, gøres dette nu i vore kirker med en strikket dåbsklud.

Efter gudstjenesten gives dåbsbarnet kluden med hjem til minde om dagen og til påmindelse om dåben og dens betydning og tradition.

 

Januar 2017:

Vi har i samarbejde med Hammel Sogn fået 2 nye organister Vibeke Busch og Marie Louise Reitberger, som I kan møde i Søby Kirke.

 

December 2016:

Søby Sogn ønsker alle en glædelig jul og godt nytår!

 

17. november 2016:

Menighedsrådet i Søby Sogn har konstitueret sig.

 

8. november 2016:

Til menighedsrådet i Søby Sogn, er der valgt menighedsråd for de næste 4 år, 2016-2020:

Formand Claus B. Poulsen,

Mette M. Sørensen,

Lene V. Bjerregaard,

Dorthe M. Falkenberg og Bente Thorup

 

Tak for indsatsen til Georg Carlsen, som ønskede at udtræde at menighedsrådet.

 

Nov. 2016:

Graverne er i fuld gang med granpyntning af kirkegården.

 

11. oktober 2016:

Afstemning om nyt menighedsråd er aflyst

Der er kun indleveret én gyldig kandidatliste til menighedsrådsvalget i Søby Sogn. Derfor aflyses afstemningen. Det nye råds medlemmer bekendtgøres, når rådet har konstitueret sig.

 

 

5. september 2016:

Søby Kirke flager for de danske soldater

 

6. september 2016 kl. 19:00:

Orientering og opstillingsmøde til Menighedsrådsvalg 2016 i Svenstrup Forsamlingshus

 

Juli 2016:

Orglet er under renovering.

 

Juni 2016:

Kirkegårdslågen mod vest er ved at blive fremstillet.

 

Maj 2016:

Glædelig pinse!

 

16. april 2016:

Søby Kirke flager i anledning af H.M. Dronning Margrethe II af Danmarks 76 års fødselsdag!

 

April 2016:

Søby Sogn ønsker årets konfirmander tillykke med konfirmationen!

 

Marts 2016:

God påske ønskes I alle fra Søby Sogn

 

December 2015:

Søby Sogn ønsker alle et godt nytår!

 

Tak for bidragene til Børnesagens Fællesråd ved indsamlingen i Søby Kirke Juleaften. boernesagen.dk

 

Tak til sognets børn for det fine nye julepynt og pyntningen af juletræet i Søby Kirke.

 

Søby Sogn ønsker alle en glædelig jul med dette link til årets julesang 2015 kåret af DR blandt 515 sange: Hvad er det, der gør jul til noget særligt

Melodi: Peter Sander Andersen

Tekst: Svend Erik Petersen

Se den smukke og rørende uropførelse på www.youtube.com/watch

 

 

November 2015:

Graverne er igang med at grandække på kirkegården.

 

Oktober 2015:

Renovering af køkkenet og møbler i konfirmandstuen ved præstegården i Røgen.

 

Søndag den 6. september 2015

Bispevielse af den nye biskop Henrik Wigh- Poulsen i Aarhus Domkirke.

 

5. september 2015:

Søby Kirke flager for de danske soldater

 

Maj 2015:

Nyt bed ved lysmasten på p-pladsen med kantsten etableret.

 

16. april 2015:

Søby Kirke flager i anledning af H.M. Dronning Margrethe II af Danmarks 75 års fødselsdag!

 

 

Konfirmation d. 12. april 2015 kl. 10:30:

Søby Sogn ønsker årets konfirmander tillykke med konfirmationen!

 

 

Påskedag d. 5. april 2015 kl. 11:00:

Påskefortælling for børn og barnlige sjæle ved Kirketeateret m. Jens Jødal, Anders Bæk Eriksen og bugtalerdukken David.

 

16. feb. 2015:

Søby Kirke flager på halv i dag for at mindes ofrene for attentatet i København i weekenden.

 

 

Jan. 2015:

Godt nytår!

 

Meddelelse om bispevalg i Århus Stift d. 12. januar 2015.

Kontakt

Sognepræst Mette Mommsen
Toustrupvej 24
Røgen
8472
Sporup
Ring venligst for aftale eller indtal besked på telefonsvareren såfremt præsten er optaget. Mandag er præstens fridag.
Kontakt E-mail: memo@remove-this.km.dk
Sognets officielle E-mail:soeby.sognfavrskov@remove-this.km.dk

Kirker

Søby Kirke

Søby Kirke
Søby Kirkevej 10
Svenstrup
8450 Hammel
Vis på kort