1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd

Formand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Stationsvej 2 st tv
Flemløse
5620 Glamsbjerg
 

Næstformand, Kontaktperson
Engelsvej 8
Kirke Søby
5610 Assens

Kirkeværge
Boelsbjergvej 5
Sø Søby
5610 Assens
 

Kasserer
Kærvangen 6
Flemløse
5620 Glamsbjerg
 

Menigt medlem
Stationsvej 2 st tv
Flemløse
5620 Glamsbjerg
 

Menigt medlem
Mejerivej 15
Flemløse
5620 Glamsbjerg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Langgade 34
Flemløse
5620 Glamsbjerg
 
 64721023
Mandag er fridag. Lørdag efter aftale.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34778221
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk