1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Søborg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Toftevej 53
Søborg
3250 Gilleleje
 
 20785894

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Rørmosevej 21
3250 Gilleleje

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Krigsagervej 36
Søborg
3250 Gilleleje
 

Kasserer
Vesterbrogade 88B
3250 Gilleleje
 

Sekretær
Munkerup Have 24
Munkerup
3120 Dronningmølle

Kontaktperson
Dragstrup Enghave 55
Dragstrup
3250 Gilleleje
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Bygaden 40B
Søborg
3250 Gilleleje
 
 20560010
Træffes efter aftale på 20560010

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Søborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60182914
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk