Menighedsråd

Hou-Stoense-Snøde Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hou-Stoense-Snøde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7705@SOGN.DK
CVR-nummer: 35168532

Medlemmer af menighedsrådet


Menigt medlem
Uglebjergvej 8
Uglebjerg
5953 Tranekær
Menigt medlem
Tom Knudsensvej 22
Lohals
5953 Tranekær
Menigt medlem
Mageløkken 18
Snøde
5953 Tranekær
Menigt medlem
Smedegade 10
Lohals
5953 Tranekær
Menigt medlem
Østergade 13
Lohals
5953 Tranekær
Menigt medlem
Hesselbjergvej 43
Hesselbjerg
5953 Tranekær
Menigt medlem
Hesselbjergvej 59
Hesselbjerg
5953 Tranekær
Menigt medlem
Skattebøllevej 5
Stoense
5953 Tranekær
Menigt medlem
Skattebøllevej 13
Skattebølle
5953 Tranekær
Sognepræst
Bygaden 69
5953 Tranekær
Tlf: 62 50 22 50
Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 62551264 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.