1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sneslev Sogns Menighedsråd

Formand
Almstoftevej 19
Sneslev
4100 Ringsted
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Hjelmsømaglevej 28
Hjelmsømagle
4100 Ringsted
 

Kirkeværge
Almstoftevej 28
Sneslev
4100 Ringsted
 

Kasserer
Haslevvej 398
4100 Ringsted
 

Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Haslevvej 226
4100 Ringsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nordrupvej 132
Nordrup
4100 Ringsted
 
 57640085
Mandag er fridag

Sognepræst
Herlufsholm Alle 86
4700 Næstved
 
tlf.: 2166 5502 Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sneslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52304113
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk