1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Snesere Sogns Menighedsråd

Formand
Askovvej 13
Åside
4733 Tappernøje
 
 55965280

Næstformand, Kasserer
Smidstrupvej 46
Nr Smidstrup
4733 Tappernøje
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Kildevej 9
Snesere
4733 Tappernøje
 
 55965528

Menigt medlem
Pilevej 8
Tappernøje
4733 Tappernøje
 
 55965147/30530306

Menigt medlem
Smidstrupvej 9
Tappernøje
4733 Tappernøje
 
 22419742

Kirkeværge(Snesere Kirke)
Ll Røttingevej 4
Ll Røttinge
4733 Tappernøje
 

Menigt medlem
Skovmosevej 3
Nr Smidstrup
4733 Tappernøje
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Brøderupvej 54 A
Snesere
4733 Tappernøje
 
 55965108
Som regel på telefon eller email.

Kst. sognepræst
Kildebakken 1
Everdrup
4733 Tappernøje
 
 51262687

Sognepræst
 

Overenskomstansat sognepræst
 
ti. - fre. 9 - 10 på tlf. 30300821 mandag fri
Ingrid Sofie Rosengren

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Snesere Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67329619
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk