1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Snedsted Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Tøvlingvej 33
7752 Snedsted
 

Næstformand, Kontaktperson
Rosenvænget 37
7752 Snedsted
 

Kirkeværge
Kærvej 8
7752 Snedsted
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Rosenvænget 16
7752 Snedsted
 

Formand for valgbestyrelsen
Degnevangen 5
7700 Thisted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Snedstedvej 97
7752 Snedsted
 
 97934091

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Snedsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59207210
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk