1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Smollerup Sogns Menighedsråd

Formand
Genvej 3
Ø. Børsting
7850 Stoholm Jylland

Næstformand
Gl. Skolevej 2
Lånum
7850 Stoholm Jylland

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Liselund 11
7850 Stoholm Jyll

Kontaktperson
Kalkværksvej 19
Smollerup
7850 Stoholm Jylland

Kasserer
Lånumvej 27
Lånum
7850 Stoholm Jylland

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sejbækvej 2
Daugbjerg
8800 Viborg
 
 97548041

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Smollerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22444611
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk