Menighedsråd

Smidstrup-Skærup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Smidstrup-Skærup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7920@SOGN.DK
CVR-nummer: 69392814

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Tiufkærvej 108
Tiufkær
7000 Fredericia
Tlf: 75860484
Næstformand, Kirkeværge
Tiufkærvej 119
Tiufkær
7000 Fredericia
Medlem af valgbestyrelsen
Jernbanegade 9 1 5
7330 Brande
Kasserer
Linnetvej 162
Skærup Skov
7100 Vejle
Kirkeværge
Munkebo 11
Skærup
7080 Børkop
Menigt medlem
Soltoften 37
Smidstrup
7000 Fredericia
Kontaktperson
Madekærvej 128
St. Velling
7000 Fredericia
Menigt medlem
Håstrupvej 16
Smidstrup
7000 Fredericia
Sekretær
Tiufkærvej 142
Tiufkær
7000 Fredericia
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 72
Smidstrup
7000 Fredericia
Tlf: 93935800

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.