1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lundforlund-Slots Bjergby-Gerlev-Sludstrup Sognes Menighedsr

Formand, Sekretær
Johannesdalsvej 3
Lundforlund
4200 Slagelse
 

Næstformand, Kirkeværge
Gerlevvej 20
Gerlev
4200 Slagelse
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Slots Bjergbyvej 13
Sl Bjergby
4200 Slagelse
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sludstrupvej 13B
Sludstrup
4200 Slagelse
 

Kasserer
Hestemøllestræde 1A 3 th
4200 Slagelse
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Slots Bjergbyvej 44B
Sl Bjergby
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Falkensteenvej 9
Gerlev
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Sludstrupvej 16
Sludstrup
4200 Slagelse
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Skælskør Landevej 61
Lundforlund
4200 Slagelse
 
 58584033
Træffes bedst på telefonen mellem kl. 10 og 12 og hjemme efter aftale Mandag er fridag
Lars Bernhart Hansen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lundforlund-Slots Bjergby-Gerlev-Sludstrup Sognes Menighedsr:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10140714
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk