1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Slemminge-Fjelde Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Fjelde Byvej 15
4990 Sakskøbing

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Engestoftevej 94
Slemminge
4990 Sakskøbing

Kirkeværge, Kasserer
Kartofte Byvej 14
4990 Sakskøbing

Sekretær
Lille Slemmingevej 3
4990 Sakskøbing

Kontaktperson
Engestoftevej 98
Slemminge
4990 Sakskøbing

Menigt medlem
Lille Slemmingevej 37
4990 Sakskøbing

Menigt medlem
Sortebyvej 10
Slemminge
4990 Sakskøbing

Sognepræst (kirkebogsfører)
Engestoftevej 47, Slemminge
4990 Sakskøbing
 
 54779399

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Slemminge-Fjelde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11125018
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk