1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skydebjerg Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Kærlighedsstien 1
Skydebjerg
5560 Aarup
 

Næstformand
Kærlighedsstien 16
Skydebjerg
5560 Aarup
 

Kirkeværge, Kasserer
Gl.Skolevej 10
Skydebjerg
5560 Aarup
 

Menigt medlem
Kærlighedsstien 7
Skydebjerg
5560 Aarup
 

Menigt medlem
Kærlighedsstien 7
Skydebjerg
5560 Aarup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kertevej 56
Kerte
5560 Aarup
 
 64 43 12 47

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skydebjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35193111
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk