1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd

Formand
Engbakken 10
Skuldelev
4050 Skibby
 
 29611629
Att.: formand

Næstformand, Kirkeværge
Stenledsvej 4
4050 Skibby
 

Kirkeværge, Kasserer
Gammel Stationsvej 16
Krogstrup
4050 Skibby
 
att.: Kasserer

Bygningssagkyndig
Ved Kignæs 11
3630 Jægerspris
 

Menigt medlem
Kildeskåret 5
Skuldelev
4050 Skibby
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Teglværksvej 17A
Selsø
4050 Skibby
 
 30456111

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16660019
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk