1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skovby Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Rolighedsvej 8
Skovby
8464 Galten
Anders Lindberg

Næstformand
Tinbækparken 6
Skovby
8464 Galten
Svend Trøst

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Agervangen 28
Skovby
8464 Galten
John Ivan Karup Jensen

Kirkeværge(Skovby Kirke)
Ole Rømers Alle 8
Skovby
8464 Galten
Ole Lund Kristensen

Menigt medlem
Tinbækparken 6
Skovby
8464 Galten
 
 30284465
Annegrete Trøst

Menigt medlem
Rødlundvej 32
Lillering
8462 Harlev J
 
 40764896
Adriana Bahnean Fischer

Menigt medlem
Rolighedsvej 8
Skovby
8464 Galten
 
 30362254
Kirsten Marie Lindberg

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ringvejen 17
8464 Galten
 
 86946061
Fridag fredag
Line Nilsson Ravn

Overenskomstansat sognepræst
Ringvejen 17
Skovby
8464 Galten
 
 40156061
Fridag fredag
Rikke Amalie Vestergaard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skovby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68353610
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk