1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skovby Sogns Menighedsråd

Formand
Rolighedsvej 8
Skovby
8464 Galten

Næstformand
Kirsebærvænget 26
Skovby
8464 Galten

Kirkeværge
Ole Rømers Alle 8
Skovby
8464 Galten

Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Sekretær - ikke medlem
Agervangen 28
Skovby
8464 Galten

Menigt medlem
Schødtsmindevej 20
Skovby
8464 Galten

Menigt medlem
Rødlundvej 32
Lillering
8462 Harlev J

Menigt medlem
Skovbyparken 12
Skovby
8464 Galten

Menigt medlem
Skovbyparken 55
Skovby
8464 Galten

Sognepræst (kirkebogsfører)
Niels Bohrs Alle 4
Skovby
8464 Galten
 
 86946061
Fridag fredag

Overenskomstansat sognepræst
Ringvejen 17
Skovby
8464 Galten
 
 40156061
Fridag fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skovby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68353610
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk