1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skorup-Tvilum Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skorupgårdsvej 39
Skorup
8882 Fårvang
 

Næstformand, Kasserer
Viborgvej 27
8882 Fårvang
 

Kirkeværge
Lanstigvej 16
8882 Fårvang
 

Kontaktperson
Markedsgade 11
8882 Fårvang
 

Menigt medlem
Grønningen 9
Horn
8882 Fårvang
 

Menigt medlem
Skorupgårdsvej 4
Skorup
8882 Fårvang
 

Menigt medlem
Thorsøvej 48
Skorup
8882 Fårvang
 

Menigt medlem
Storgade 54B st
8882 Fårvang
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Thorsøvej 42
Skorup
8882 Fårvang
 
 23448610
Kristoffer Uhre Knattrup

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skorup-Tvilum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38272616
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk