1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skørringe Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Født medlem
Rubbeløkkevej 10
Brandstrup
4970 Rødby
 
 54608118

Næstformand
Kristianssædevej 11
Skørringe
4930 Maribo
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Skørringe Kirkevej 6
4930 Maribo
 

Kasserer
Brandstrupvej 100
4930 Maribo
 
 54608418/61392707

Sekretær
Kristianssædevej 2A
Skørringe
4930 Maribo
 
 54608606/28705052

Menigt medlem
Skørringevej 29
4930 Maribo
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skørringe Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62117710
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk