1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skivum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skivumvej 50
Skivum
9240 Nibe
 

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Algade 3
Vegger
9240 Nibe
 

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem
Møllevænget 13
Vegger
9240 Nibe
 

Kasserer
Skolevej 3
Vegger
9240 Nibe

Sekretær, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Møllevænget 4
Vegger
9240 Nibe
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skivumvej 65 A
Skivum
9240 Nibe
 
 98666282

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skivum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16172413
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk