1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skinnerup Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Tranhøjvej 5
Skinnerup
7700 Thisted

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Åvænget 8
Skinnerup
7700 Thisted
 

Kirkeværge
Åvænget 6
Skinnerup
7700 Thisted
 

Kasserer, Kontaktperson
Hanstholmvej 60
7700 Thisted
 

Menigt medlem
Kongemøllevej 1
Skinnerup
7700 Thisted
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Møllevej 65
7700 Thisted
 
 97920315

Sognepræst
Ternevej 9
7700 Thisted

Sognepræst
Islandsvej 39
7700 Thisted
 
 97920316

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skinnerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18844311
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk