1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skibby Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Jernhøjvænge 29
4050 Skibby
 

Næstformand
Frikvarteret 2 st 5
3600 Frederikssund
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Industrivej 4A
4050 Skibby

Kasserer
Fogedgårdsvej 31
4050 Skibby
 

Menigt medlem
Damgårdsvænget 45
4050 Skibby
 

Menigt medlem
Nordmandshusene 22
4050 Skibby
 

Menigt medlem
Hovedgaden 8C
4050 Skibby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Selsøvej 4A
4050 Skibby
 
 23993380
Mandag fridag. Tirsdag - fredag 9-12

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skibby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66868613
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk