1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skelund Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Veddum Hovedgade 66
Veddum
9560 Hadsund
 

Næstformand
Skelund Hovedgade 12
Skelund
9560 Hadsund
 

Kirkeværge
Doktorstien 6
Skelund
9560 Hadsund
 

Kasserer
Korupvej 62
Veddum
9560 Hadsund
 

Menigt medlem
Kærvej 49
Veddum
9560 Hadsund
 

Menigt medlem
Teglbakkevej 36
Skelund
9560 Hadsund
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Teglbakkevej 3
Skelund
9560 Hadsund
 
 20203788

Sognepræst
Kontor
Præstegaardsvej 7, Als
9560 Hadsund
 
 25121039

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skelund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60541310
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk