1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skellerup-Ellinge Sognes Menighedsråd

Formand
Pårupvej 57
5540 Ullerslev

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Maeholm 11
Skellerup
5540 Ullerslev

Kirkeværge
Pårupvej 3B
Skellerup
5540 Ullerslev

Kirkeværge
Pårupvej 58
5540 Ullerslev
 
 40 62 27 54

Kasserer
Ferritslevvej 115
5540 Ullerslev
 
 20 43 67 08

Kontaktperson
Ådalen 10
5863 Ferritslev Fyn

Formand for valgbestyrelsen
Højbjergvej 5A
Skellerup
5540 Ullerslev
 
 26 39 06 62
Peter Attermann Iversen

Medlem af valgbestyrelsen
Højbjergvej 5C
Skellerup
5540 Ullerslev
 
 29 10 71 92

præst (kirkebogsfører)
Skellerup Byvej 44
5540 Ullerslev
 
 65351118
Pernille Skov Vilhelmsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skellerup-Ellinge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16968110
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk