1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skelby-Gedesby-Gedser Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skjeberg Alle 18 2 tv
Høje Taastrup
2630 Taastrup
Erik Nielsen

Næstformand, Kirkeværge
Gl. Landevej 48
4874 Gedser

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Strandvej 16
4874 Gedser
 

Kirkeværge
Procesvej 6
4874 Gedser
Erik Verner Christian B Jensen

Kirkeværge, Sekretær
Genvej 20
4874 Gedser
Charlotte Mandel Rygaard

Kasserer
Rasevej 4
4874 Gedser
Karen Gregory Barden

Kontaktperson
Børsholmsvej 34
4874 Gedser
 
 23243759
16:00-17:00
Ole Peter Jacobsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skelby-Gedesby-Gedser Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17595210
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk