1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skelager Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ladefogedvej 15
8200 Aarhus N
 

Næstformand, Kontaktperson
Skelagervej 272
8200 Aarhus N
 

Kirkeværge
Rønnehaven 4
8520 Lystrup
 

Kasserer
Skejbygårdsvej 7 1 9
8240 Risskov
 

Medlem af valgbestyrelsen
Sandkåsvej 50
8210 Aarhus V
 

Menigt medlem
Næringen 10
8240 Risskov
 

Menigt medlem
Doris Kæraas Gade 20 st 3
8240 Risskov
 

Menigt medlem
Doris Kæraas Gade 20 st 3
8240 Risskov
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skelagervej 47
8200 Aarhus N
 
 40434410
Træffes efter aftale, dog ikke mandage

Ulønnet hjælpepræst
 

Sognepræst
Kvædevej 14
8270 Højbjerg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skelager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14388036
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk