1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skanderborg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
N F S Grundtvigs Vej 14 st tv
8660 Skanderborg
 
 22428297

Næstformand
Lillesøvej 18A st th
8660 Skanderborg

Menigt medlem
Kristiansbakken 26
8660 Skanderborg
 

Kirkeværge(Skanderup Kirke), Kirkeværge(Slotskirken)
Rosenkjærvej 65
8660 Skanderborg
 

Kontaktperson
Lillesøvej 18D 1
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Søtoften 7 1 tv
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Lærkevej 5
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Musvitvej 8
8660 Skanderborg
 
 22 37 56 05 mobil
64 67 09 17 fasttlf

Menigt medlem
Overdrevet 10
Vrold
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Bie Rasmussens Vænge 14
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Fredensborgvej 9
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Søbyen 14 1 th
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Frederik d II's Alle 243
Skanderborg Bakker
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
H C Andersens Vej 9
8660 Skanderborg
 

Kasserer
Egholmsvej 29
8660 Skanderborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Adelgade 13
8660 Skanderborg
 
 23240989
Træffes efter aftale, enten på Adelgade 13 eller hos dig. Kontakt: 23240989
Heidi Torp

Sognepræst
Frederik d II's Alle 253
Skanderborg Bakker
8660 Skanderborg
 
 21768060
Ring eller skriv for aftale. Mandag fri. Kontor: Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3, 8660 Skanderborg
Line Rudbeck

Sognepræst
Harevej 23
8660 Skanderborg
 
 29611620
Jendre Andreas Nørby Fyhn

Sognepræst
Gl Ryevej 9
Sdr Vissing
8740 Brædstrup
 
 61633001
Kontor: Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3, 8660 Skanderborg. Træffetid: Ingen fast træffetid. Ring eller skriv for aftale. Mandag fridag.
Kristian Rendtorff Skovmose

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skanderborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 79462217
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk